मंजूर प्रादेशिक योजना

विभाग जिल्हा  पदेशाचे नाव प्रा.यो.मंजुरीचा दिनांक
पुणे  कोल्हापूर कोल्हापूर- इचलकरंजी मंजूर - 20.4.1978
सातारा महाबळेश्व्र पांचगणी वगळता उर्वरित सातारा जिल्हा मंजूर - 13.12.1988  
पुणे पुणे  जिल्हा मंजूर - 25.11.1997
सांगली सांगली-मिरज जिल्हा मंजूर - 11.3.1985
नाशिक नाशिक नाशिक जिल्हा मंजूर- 8.5.1978
अहमदनगर अहमदनगर मंजूर
जळगाव जळगाव-भुसावळ मंजूर - 12.11.1991
औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद मंजूर - 24.7.2012
जालना जालना मंजूर - 23.10.1980
नागपूर नागपूर नागपूर जिल्हा मंजूर - 6.5.2000
चंद्र्पूर चंद्रपूर-बल्लारपूर- गडचिरोली मंजूर - 18.11.1991
गडचिरोली
अमरावती अमरावती अमरावती जिल्हा मंजूर - 29.5.1993
अकोला अकोला-वाशिम मंजूर - 15.6.2012
वाशिम
 कोकण रत्नागिरी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा मंजूर - 23.12.1987
सिंधुदुर्ग
रायगड रायगड जिल्हा मंजूर- 4.7.1992