View Slider

सादरीकरण प्रतिमा
सादरीकरण एक प्रतिमा
प्रथम स्लाइडर प्रतिमा
स्लाइड शो प्रतिमा दोन
स्लाइडशो प्रतिमा एक
स्लाइड प्रतिमा
previous pauseresume next
1 of 6

आदरणीय व्यक्ती

मान्यवर
श्री. उध्दव ठाकरे, मा. मुख्यमंत्री

श्री. उध्दव ठाकरे,
मा. मुख्यमंत्री

श्री. अजित पवार, मा. उपमुख्यमंत्री

श्री. अजित पवार,

मा. उपमुख्यमंत्री

श्री. एकनाथ  शिंदे, मा. मंत्री, नगर विकास

श्री. एकनाथ शिंदे,

मा. मंत्री, नगर विकास

श्री. प्राजक्त तनपुरे, मा. राज्यमंत्री,  नगर विकास

श्री. प्राजक्त तनपुरे,

मा. राज्यमंत्री, नगर विकास

 श्री. भूषण गगराणी, मा. प्रधान सचिव, नगर विकास(1),

श्री. भूषण गगराणी,

मा. प्रधान सचिव,

नगर विकास(1)

   श्री. अविनाश पाटील, मा. संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

श्री. अविनाश पाटील,

मा. संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

समाचार आणि कार्यक्रम

नवीन संदेश
"विधि अधिकारी" हि पदे तात्पु्रत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.
सूचना
कंत्राटी विधि अधिकारी पदासाठीची गुणानुक्रमे निवड यादी
previous pauseresume next
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करत आहे.
विभागाबद्दल थोडक्यात

     सन 1914 ते 1962 या कालावधीत या विभागाचे नामाभिधान कन्सल्टिंग सर्व्हेअर टू गव्हर्नमेंट असे होते. सन 1962 पासून नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय अस्तित्वात आले असून, संचालनालयाचे मुख्य् कार्यालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे येथे आहे. संचालनालयातर्फे राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण क्षेत्रासाठी जमीन वापर योजना बनविण्यात येतात. तसेच राज्यासाठी अचल मालमत्तेचे मूल्यनिर्धारण करणे, वार्षिक मूल्यदर तक्ते बनविणे इ. मूल्यनिर्धारण विषयक कामे करण्यात येतात.

Active forum topics