प्रशासकीय

E.g., 06/24/2022
E.g., 06/24/2022

Active forum topics

Administrative

दस्तऐवज शीर्षक दिनांक नकाशा
imgनगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. सन 2017-18 (मराठी )(1.94 MB ) 23/01/2018
imgनागरी जमीन कमाल धारणा कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. सन 2017-18 (मराठी )(1.3 MB ) 23/01/2018
imgबोधचिन्हाखालील सत्यमेव जयते याचा सुस्पष्ट वापर करणेबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना (मराठी )(369.35 KB ) 11/12/2017
imgकार्यालयातील वाहन- प्रिमीयर फियाट कार 118 एन ई क्र. एम एच – 9154 विक्री करण्यासाठी "जाहीर लिलाव निवीदा" महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याबाबत… (मराठी )(380.76 KB ) 28/11/2017
imgमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांना नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) (वेतन संरचना पीबी-3 रु.15,600-39,100 + ग्रेड पे रु.5,400/-) पदावर सरळसेवेने नियुक्ती देण्याबाबत... (Marathi )(1.59 MB ) 04/11/2017
imgकार्यालयातील वाहन- प्रिमीयर फियाट कार 118 एन ई क्र. एम एच – 9154 विक्री करण्यासाठी "जाहीर लिलाव निवीदा" महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याबाबत… (मराठी )(1.33 MB ) 11/08/2017
imgकार्यालयाचे जीप क्र MZN 2664 जाहीर लीलाव करणेबाबत (Marathi )(332.73 KB ) 03/06/2017
imgविषय- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्याकरीता “अंतर्गत तक्रार समिती” गठीत करणेबाबत (Marathi )(259.13 KB ) 29/05/2017
imgविषय : टपाल ट्रॅकिंग संगणक कार्यप्रणाली (Tapal Tracking Software) पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रकासाठीचे विनंतीपत्र. (मराठी )(598.08 KB ) 21/02/2017
imgनगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. सन 2017-2018 (मराठी )(2.55 MB ) 20/02/2017

Pages