मेक इन इंडिया

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
औरंगाबाद मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
अहमदनगर मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
अकोला मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
अलिबाग मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
अमरावती मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
गडचिरोली मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
जालना मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १८/०२/२०१६ पहा
सोलापूर मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १६/०२/२०१६ पहा
रत्नागिरी मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १३/०२/२०१६ पहा
पुणे मंजुर प्रादेशिक योजनेतील ओद्योगिक क्षेत्रातील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची सर्व्हे नंबरची गावनिहाय माहिती १०/०२/२०१६ पहा