अकोला

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

Akola RP

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना अकोला-वाशिम मूळ / १५ (१) imgप्रादेशिक योजना अकोला-वाशिम
2 प्रादेशिक योजना अकोला- वाशिम मूळ १५ (१) imgपहा

Sahasanchalak AKOLA Vibhag DP

विकास योजना

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना मूर्तिजापूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना मूर्तिजापूर
2 विकास योजना तेल्हारा मूळ / ३१(१) imgविकास योजना तेल्हारा
3 विकास योजना पातूर मूळ / ३१(१) imgविकास योजना पातूर
4 विकास योजना बार्शी टाकळी मुळ / ३१(१) imgविकास योजना बार्शी टाकळी
5 विकास योजना बाळापूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना बाळापूर
6 विकास योजना अकोट वाढीव क्षेत्र / ३१(१) imgविकास योजना अकोट
7 विकास योजना अकोला सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना अकोला
8 विकास योजना अकोट सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना अकोट
9 बाळापूर मूळ  १५ (१) imgपहा