अमरावती

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

Amrawati RP

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना अमरावती मूळ / १५ (१) imgप्रादेशिक योजना अमरावती
2 प्रादेशिक योजना अमरावती मूळ १५ (१) imgपहा

Sahasanchalak AMARAWATI Vibhag DP

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "विकास योजना - अमरावती (सु) मौजा-अमरावती स्थित नझूल शिट क्र.80 सीए भुखंड क्र.139 क्षेत्र 143.80 चौमी भूखंड क्र. 141 क्षेत्र 698.70 चौमी व भूखंड क्र. 144 क्षेत्र 11.10 चौमी जागा ""आ.क्र.514 अंबादेवी व एकविरा देवी प्रकल्प"" या आरक्षणातून वगळून सार्वजनिक निम: सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37 (2) अन्वये अधिसूचनेच्या अनुषंगाने सादर केलेले नकाशे" सुधारीत PDF icon DP_AMRAVATI_R_37_2_SITE_No_514_DT_06082019_NOTI..pdf img विकास योजना - अमरावती (सु)
2 विकास योजना मोर्शी सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना मोर्शी
3 विकास योजना मोर्शी वाढीव क्षेत्र imgविकास योजना मोर्शी
4 विकास योजना चांदूर रेल्वे सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना चांदूर रेल्वे
5 विकास योजना दर्यापूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना दर्यापूर
6 विकास योजना चिखलदरा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना चिखलदरा
7 विकास योजना अचलपूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना अचलपूर
8 विकास योजना अंजनगावसुर्जी सुधारित / 31 (१) imgविकास योजना अंजनगावसुर्जी
9 विकास योजना अमरावती (महानगरपालिका) सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना अमरावती (महानगरपालिका)
10 विकास योजना धामणगाव रेल्वे सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना धामणगाव रेल्वे