औरंगाबाद

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

AURANGABAD RP

मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
REGIONAL PLAN AURANGABAD ORIGIONAL / 15(1) PDF icon प्रायो_औरंगाबाद_मूळ_कलम_१५_१_दि_२४०७२०१२.pdf imgREGIONAL PLAN AURANGABAD
प्रादेशिक योजना औरंगाबाद मूळ / १५(१) PDF icon शासन निर्णय क्रटिपीएस-3007-1149-प्रक्र-284(अ)-07-नवी-30.pdf imgप्रादेशिक योजना औरंगाबाद

Aurangabad RP

Title मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक
प्रादेशिक योजना औरंगाबाद प्रादेशिक योजना औरंगाबाद मूळ / १५(१) PDF icon शासन निर्णय क्रटिपीएस-3007-1149-प्रक्र-284(अ)-07-नवी-30.pdf

Sahasanchalak AURANGABAD Vibhag DP

विकास योजना

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "विकास योजना - औरंगाबाद (झालर क्षेत्र) जि. औरंगाबाद महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 अन्वये मान्यतेबाबत." 31 (1) Sector I(M) PDF icon अधिसूचना img "विकास योजना - औरंगाबाद (झालर क्षेत्र)"
2 "औरंगाबाद वाळूंज महानगर प्रकल्प महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 40(1 ख) सह कलम 160 (1) अन्वये सिडकोच्या अधिसूचित क्षेत्रातून ""ना-नागरी विभाग (No Urbanization Zone)"" चे क्षेत्र निरधिसूचित (De-notify) करणेबाबत व कलम 40 (1 घ) अन्वये औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीबाबत." कलम 40(1 ख) सह कलम 160 (1) PDF icon अधिसूचना img "औरंगाबाद वाळूंज महानगर प्रकल्प"
3 विकास योजना वैजापुर दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना वैजापुर
4 विकास योजना वैजापुर दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना वैजापुर
5 विकास योजना सिल्लोड सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना सिल्लोड
6 विकास योजना सिल्लोड सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना सिल्लोड
7 विकास योजना सिल्लोड सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना सिल्लोड
8 विकास योजना पैठण सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना पैठण
9 विकास योजना कन्नड वाढीव क्षेत्र / ३१(१) imgविकास योजना कन्नड
10 विकास योजना गंगापूर वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना गंगापूर
11 विकास योजना खुल्ताबाद सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना खुल्ताबाद
12 विकास योजना कन्नड सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना कन्नड
13 विकास योजना गंगापूर सुधारित + वाढीव क्षेत्र / ३१(१) imgविकास योजना गंगापूर