बीड

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना बीड मूळ / १५(१) PDF icon प्रायो-बीड-क्रटिपीएस-1816-994-प्रक्र-516-16-नवी-13.pdf imgप्रादेशिक योजना बीड

Sahasanchalak BEED Vibhag DP

विकास योजना

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना माजलगाव दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना माजलगाव
2 विकास योजना गेवराई दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना गेवराई
3 विकास योजना पाटोदा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना पाटोदा
4 विकास योजना आष्टी मूळ / ३१(१) imgविकास योजना आष्टी
5 विकास योजना केज सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना केज
6 विकास योजना केज सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना केज
7 विकास योजना किल्ले-धारूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना किल्ले-धारूर
8 विकास योजना अंबाजोगाई सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना अंबाजोगाई
9 विकास योजना बीड सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना बीड
10 विकास योजना आष्टी मूळ / ३१(१) imgविकास योजना आष्टी