बुलढाणा

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

Buldhana RP

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना बुलढाणा मूळ / १५ (१) PDF icon क्र.टिपीएस-1816994प्र.क्र 51616नवी-13.pdf imgप्रादेशिक योजना बुलढाणा

Sahasanchalak BULDHANA Vibhag DP

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "विकास योजना लोणार सुधारित जि.बुलढाणा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) नुसार लोणार शहराच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या ( ईपी 1 ते 10 ) विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत. " EP PDF icon अधिसूचना img"विकास योजना लोणार सुधारित जि.बुलढाणा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) नुसार लोणार शहराच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या ( ईपी 1 ते 10 ) विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत. "
2 "विकास योजना लोणार सुधारित जि.बुलढाणा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) नुसार लोणार शहराच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या ( ईपी 1 ते 10 ) विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत. " EP PDF icon अधिसूचना img"विकास योजना लोणार सुधारित जि.बुलढाणा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) नुसार लोणार शहराच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या ( ईपी 1 ते 10 ) विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत. "
3 विकास योजना चिखली सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना चिखली
4 विकास योजना लोणार सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना लोणार
5 विकास योजना नांदुरा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना नांदुरा
6 विकास योजना मलकापूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना मलकापूर
7 विकास योजना खामगांव सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना खामगांव
8 विकास योजना शेगाव सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना शेगाव
9 विकास योजना जळगाव जामोद सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना जळगाव जामोद
10 विकास योजना देऊळगाव राजा सुधारित + वाढीव हद्यसह / ३१(१) imgविकास योजना देऊळगाव राजा
11 विकास योजना मेहकर सुधारित / कलम- ३१(१) imgविकास योजना मेहकर
12 विकास योजना सिंदखेड राजा सुधारित imgविकास योजना सिंदखेड राजा
13 बुलढाणा मूळ + सुधारित मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा