विकास योजना डोंडाइचा वरवाडे

Active forum topics

मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव : 
विकास योजना डोंडाइचा वरवाडे
स्थिती / कलम : 
दुसरी सुधारित (वाढीव क्षेत्र) / ३१(१)
महा.न.प. / न.प / बिगर न.प : 
दोंडाईचा वरवेडे
जिल्हा / शाखा कार्यालय : 
नगर रचनाकार, धुळे
image :