हिंगोली

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना हिंगोली मूळ 01/01/2018 imgप्रादेशिक योजना हिंगोली

Sahasanchalak HINGOLI Vibhag DP

विकास योजना

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "विकास योजना हिंगोली (दुसरी सुधारित) जि. हिंगोली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरी व सारभूत फेरबदलाच्या प्रसिद्धीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत [SM + EP]" दुसरी सुधारित (EP) PDF icon Hingoli EP Notification.pdf img विकास योजना हिंगोली (दुसरी सुधारित)
2 "विकास योजना हिंगोली (दुसरी सुधारित) जि. हिंगोली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरी व सारभूत फेरबदलाच्या प्रसिद्धीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत [SM + EP]" दुसरी सुधारित PDF icon Hingoli DP Notification.pdf img विकास योजना हिंगोली (दुसरी सुधारित)
3 विकास योजना कळमनुरी वाढीव क्षेत्र (भागश:) imgविकास योजना कळमनुरी
4 विकास योजना कळमनुरी सुधारित imgविकास योजना कळमनुरी
5 विकास योजना वसमतनगर सुधारित imgविकास योजना वसमतनगर
6 हिंगोली सुधारित मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा
7 हिंगोली सुधारित मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा