लातूर

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना लातूर मूळ / १५ (१) टिपीएस-3714-1698-प्र.क्र.-155-2014-नवि-30-दिनांक-20122018 imgप्रादेशिक योजना लातूर

विकास योजना

विकास योजना

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना - लातूर, जि. लातूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये सारभूत बदलाच्या मंजुरीबाबतची अधिसूचना [EP-2 to EP-45]" [EP-2 to EP-45] PDF icon अधिसूचना img "पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना - लातूर [EP-2 to EP-45]"
2 मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना-लातूर (सु+वा क्षे) जि. लातूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरीचे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत [REP-1] सुधारीत + वाढीव क्षेत्र PDF icon अधिसूचना img मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना-लातूर (सु+वा क्षे)
3 विकास योजना निलंगा सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना निलंगा
4 विकास योजना उदगीर सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना उदगीर
5 विकास योजना उदगीर सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना उदगीर
6 विकास योजना औसा सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना औसा
7 विकास योजना औसा सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना औसा
8 विकास योजना अहमदपूर सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना अहमदपूर