नागपूर

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

Nagpur RP

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना नागपूर सुधारित १५ (१) imgपहा

sahasanchalak Nagpur Dp view

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "प्रारुप विकास योजना - मौदा जिल्हा नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमन, 1966 चे कलम -31 (1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत" 31 (1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत PDF icon DP_Mouda_15072019.pdf img "प्रारुप विकास योजना - मौदा जिल्हा नागपूर"
2 "मंजूर विकास योजना- कामठी जि.नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये भागश: मंजूर व सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ईपी) नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." 31 (1) SM PDF icon kamathee ep sm notio.pdf imgमंजूर विकास योजना- कामठी जि.नागपूर
3 "मंजूर विकास योजना- कामठी जि.नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये भागश: मंजूर व सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ईपी) नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." 31(1) [EP] PDF icon kamathee ep sm notio.pdf img मंजूर विकास योजना- कामठी
4 विकास योजना सावनेर सुधारित imgविकास योजना सावनेर
5 विकास योजना नरखेड सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) imgविकास योजना नरखेड
6 विकास योजना उमरेड सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) imgविकास योजना उमरेड
7 विकास योजना रामटेक सुधारित imgविकास योजना रामटेक
8 विकास योजना खापा सुधारित imgविकास योजना खापा
9 विकास योजना काटोल सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) imgविकास योजना काटोल
10 विकास योजना मोहपा सुधारित imgविकास योजना मोहपा
11 विकास योजना मोवाड सुधारित imgविकास योजना मोवाड
12 विकास योजना कामठी सुधारित imgविकास योजना कामठी
13 विकास योजना कळमेश्व्रर सुधारित+ वाढीव क्षेत्र / ३१(१) imgविकास योजना कळमेश्व्रर
14 विकास योजना भिवापूर (बिगर नगर परिषद) मूळ imgविकास योजना भिवापूर (बिगर नगर परिषद)
15 प्रादेशिक योजना उमरेड मूळ imgप्रादेशिक योजना उमरेड
16 कळमेश्व्रर सुधारित + वाढीव शेत्र मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा