नांदेड

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

NANDED RP

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव अधिसूचना क्रमांक / दिनांक स्थिती / कलम नकाशा
1 प्रादेशिक योजना नांदेड PDF icon RP_NANDED_O_SAN_US_15_1_01012018.pdf मूळ / १५ (१) imgप्रादेशिक योजना नांदेड
2 प्रादेशिक योजना नांदेड मूळ १५ (१) imgपहा

Sahasanchalak NANDED Vibhag DP

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक
विकास योजना नांदेड 1 विकास योजना नांदेड सुधारित / ३१(१)
विकास योजना उमरी 2 विकास योजना उमरी सुधारित / ३१(१)
विकास योजना मुदखेड 3 विकास योजना मुदखेड सुधारित + वाढीव क्षेत्र (भागशः) / ३१(१)
विकास योजना माहूर 4 विकास योजना माहूर मूळ / ३१(१)
विकास योजना कुंडलवाडी 5 विकास योजना कुंडलवाडी सुधारित / ३१(१)
विकास योजना किनवट 6 विकास योजना किनवट सुधारित / ३१(१)
विकास योजना कंधार 7 विकास योजना कंधार सुधारित + वाढीव क्षेत्र (भागशः) / 31 (१)
विकास योजना हदगाव 8 विकास योजना हदगाव मूळ / ३१(१)
विकास योजना देगलूर 9 विकास योजना देगलूर सुधारित / ३१(१)
विकास योजना धर्माबाद 10 विकास योजना धर्माबाद सुधारित / ३१(१)
विकास योजना बिलोली 11 विकास योजना बिलोली सुधारित + वाढीव क्षेत्र (भागशः) / ३१(१)