नंदूरबार

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना नंदुरबार मूळ / १५(१) PDF icon प्रायो-नंदुरबार-क्रटिपीएस-1816-994-प्रक्र-516-16-नवी-13.pdf imgप्रादेशिक योजना नंदुरबार

विकास योजना

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना तळोदा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना तळोदा
2 विकास योजना शहादा वाढीव क्षेत्र (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना शहादा
3 विकास योजना शहादा ( मूळ हद्द ) दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना शहादा
4 विकास योजना नवापूर सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना नवापूर
5 विकास योजना नवापूर सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना नवापूर
6 विकास योजना नंदुरबार सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना नंदुरबार
7 शहादा ई.पी. मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा
8 शहादा ई.पी. मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा