परभणी

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना परभणी मूळ / १५(१) imgप्रादेशिक योजना परभणी

Sahasanchalak PARBHANI Vibhag DP

विकास योजना

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना-जिंतूर (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 अन्वये मंजूरीचे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाब [M-1] [REP-1] सुधारित 31 PDF icon DP_JINTUR_R_US_31(1)_NOTI_28042011.pdf img विकास योजना-जिंतूर (सुधारित)
2 विकास योजना सेलू सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना सेलू
3 विकास योजना जिंतूर सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना जिंतूर
4 विकास योजना सोनपेठ सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना सोनपेठ
5 विकास योजना सोनपेठ सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना सोनपेठ
6 विकास योजना पाथरी सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) / ३१(१) imgविकास योजना पाथरी
7 विकास योजना मानवत सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना मानवत
8 विकास योजना पूर्णा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना पूर्णा
9 विकास योजना गंगाखेड सुधारित + वाढीव क्षेत्र (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना गंगाखेड
10 परभणी (महानगरपालिका) (सुधारित + वाढीव शेत्र) भागश: मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा