पदोन्नती

Transfers_tb1शासन_निर्णय

क्रमांक शीर्षक लिंक
1 शासन निर्णय

Active forum topics

E.g., 06/24/2022
E.g., 06/24/2022

Promotion

Total Items: 36              Page No : 1 / 4              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक दिनांक आकार भाषा डाउनलोड
1 कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ लिपीक (वेतनश्रेणी S-8 : 25,500-81,100) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 01/09/2021 1.55 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
2 कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ लिपीक (वेतनश्रेणी S-8 : 25,500-81,100) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 31/08/2021 2.26 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
3 अनुरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ आरेखक(वेतनश्रेणी S-8 : 25,500-81,100) (5वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर वेतनश्रेणी(वेतनश्रेणी S-13 : 35,400-1,12,400)पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 31/08/2021 2.63 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
4 निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना उच्चश्रेणी लघुलेखक (वेतनश्रेणी S-15 : 41,800-1,32,300) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 30/08/2021 1.63 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
5 उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना स्वीयसहायक (वेतनश्रेणी S-16 : 44,900-1,42,400) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 27/08/2021 1.38 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
6 कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ लिपीक (वेतनश्रेणी S-8 : 25,500-81,100) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 20/08/2021 1.92 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
7 कनिष्ठ आरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सहायक आरेखक (वेतनश्रेणी S-10 : 29,200-92,300) (4 वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर वेतनश्रेणी S-14 : 38,600-1,22,800) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 20/08/2021 2.3 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
8 वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रथम लिपिक (वेतनश्रेणी S-13 : 35,400-1,12,400) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 06/08/2021 3.06 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
9 सहायक आरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रमुख आरेखक (वेतनश्रेणी S-15 : 41,800-1,32,300) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 05/08/2021 1.74 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
10 प्रथम लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अधीक्षक (वेतनश्रेणी S-14 : 38600-122800) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 05/08/2021 2.37 MB मराठी PDF icon डाउनलोड

Pages