ज्येष्ठता सूची

Transfers_tb1शासन_निर्णय

क्रमांक शीर्षक लिंक
1 शासन निर्णय

Active forum topics

E.g., 06/24/2022
E.g., 06/24/2022

New Seniority

Total Items: 15              Page No : 1 / 2              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक दिनांक आकार भाषा डाउनलोड
1 सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) व (श्रेणी-2) आण रचना सहायक संवर्गाची दि.01.01.2022 रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठतासूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत… 07/03/2022 13.79 MB मराठी PDF icon डाऊनलोड
2 सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) व (श्रेणी-2) संवर्गाची दि.01.01.2017, दि.01.01.2018, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीची अंतरिम ज्‍येष्‍ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत… 09/09/2021 5.63 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
3 सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) व (श्रेणी-2) संवर्गाची दि.01.01.2017, दि.01.01.2018, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीची अंतरिम ज्‍येष्‍ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत… 09/09/2021 6.13 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
4 सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) व (श्रेणी-2) संवर्गाची दि.01.01.2017, दि.01.01.2018, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीची अंतरिम ज्‍येष्‍ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत… 09/09/2021 6.24 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
5 सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) व (श्रेणी-2) संवर्गाची दि.01.01.2017, दि.01.01.2018, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीची अंतरिम ज्‍येष्‍ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत… 09/09/2021 6.96 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
6 सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) व (श्रेणी-2) संवर्गाची दि.01.01.2017, दि.01.01.2018, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीची प्रारुप ज्‍येष्‍ठतासूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... 07/12/2020 16.69 MB marathi PDF icon डाउनलोड
7 उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... 21/11/2017 1.51 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
8 नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2013, दि.01.01.2014 व दि.01.01.2015 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाब 04/07/2016 2.8 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
9 सहायक संचालक, नगर रचना, या संवर्गातील अधिका-यांचीदि.1.1.2015 ची प्रारूपज्येष्ठता सूची. 22/07/2015 1.21 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
10 सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-1 व श्रेणी-2 आणि रचना सहायक संवर्गाची दि.01.01.2015 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 01/09/2015 1.95 MB मराठी PDF icon डाउनलोड

Pages