सोलापूर

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

Sahasanchalak SOLAPUR Vibhag RP

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना सोलापूर मूळ / १५(१) imgप्रादेशिक योजना सोलापूर
2 प्रादेशिक योजना सोलापूर - सुधारित / १६ (१) imgपहा

Sahasanchalak Solapur Vibhag DP

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) - Sheet 9 PDF icon अधिसूचना img"सुधारित विकास योजना अकलूज"
2 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) - Sheet 8 PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज"
3 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) (Sheet 7) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज"
4 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज"
5 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज"
6 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज "
7 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज "
8 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज "
9 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img "सुधारित विकास योजना अकलूज "
10 "सुधारित विकास योजना अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायती क्षेत्र अकलूज शहराच्या प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम 31 (1) अन्वये प्रसिद्ध करुन अंतिम मंजुरी प्रदान केलेल्या ई.पी.1 ते 85 चे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." सुधारित 31(1) PDF icon अधिसूचना img सुधारित विकास योजना अकलूज