बदली

Transfers_tb1शासन_निर्णय

क्रमांक शीर्षक लिंक
1 शासन निर्णय

Active forum topics

E.g., 06/24/2022
E.g., 06/24/2022

New Transfer

Total Items: 88              Page No : 1 / 9              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक दिनांक आकार भाषा डाउनलोड
1 संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उच्चश्रेणी लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ आरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन-2021-2022 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत… 30/08/2021 1.09 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
2 या संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर रचनाकार (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-2021-2022 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत… 30/08/2021 3.5 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
3 या संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील रचना सहायक (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-2021-2022 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत… 30/08/2021 3.59 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
4 संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, अधीक्षक, प्रथम लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक आरेखक व कनिष्ठ आरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन-2021-2022 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत… 26/08/2021 2.45 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
5 सहायक नगर रचनाकार / रचना सहायक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या - 2021 09/08/2021 3.65 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
6 गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या - 2021. 09/08/2021 1.37 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
7 स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या - 2021. 05/08/2021 1.33 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
8 प्रमुख आरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या - 2021. 05/08/2021 764.08 KB मराठी PDF icon डाउनलोड
9 या संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ आरेखक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन 2020-2021 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत.. 09/12/2020 1.92 MB Marathi PDF icon डाउनलोड
10 उपसंचालक, नगर रचना (गट अ/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/प्रतिनियुक्तीबाबत 08/03/2019 1005.44 KB मराठी PDF icon डाउनलोड

Pages