वर्धा

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

Wardha RP

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना वर्धा सुधारित / १५ (१) PDF icon क्र.टिपीएस-1816994प्र.क्र 51616नवी-13.pdf imgप्रादेशिक योजना वर्धा

wardha

विकास योजना

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना देवळी सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) imgविकास योजना देवळी
2 विकास योजना सेवाग्राम मुळ imgविकास योजना सेवाग्राम
3 विकास योजना सिंदी (रेल्वे) सुधारित imgविकास योजना सिंदी (रेल्वे)
4 विकास योजना पुलगांव सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) imgविकास योजना पुलगांव
5 विकास योजना हिंगणघाट सुधारित+ वाढीव क्षेत्र ( भागश:) imgविकास योजना हिंगणघाट
6 विकास योजना आर्वी (सु+वा.क्षे.) भागश: / ३१(१) imgविकास योजना आर्वी
7 विकास योजना वर्धा सुधारित ( भागश:) imgविकास योजना वर्धा