वाशिम

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

Washim RP

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 प्रादेशिक योजना अकोला-वाशिम मूळ / १५ (१) imgप्रादेशिक योजना अकोला-वाशिम

Sahasanchalak WASHIM Vibhag DP

विकास योजना

Sr.No अधिसूचना क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती नकाशा
1 PDF icon DP_WASHIM_SR_US-31(1)_NOTIFICATION.pdf "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम 1966 च्या कलम 31 अंतर्गत मंजूर " दुसरा सुधारित img "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम)"
2 PDF icon DP_WASHIM_SR_US-31(1)_NOTIFICATION.pdf "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम 1966 च्या कलम 31 अंतर्गत मंजूर " दुसरा सुधारित img "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम)"
3 PDF icon DP_WASHIM_SR_US-31(1)_NOTIFICATION.pdf "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम 1966 च्या कलम 31 अंतर्गत मंजूर " दुसरा सुधारित img "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम)"
4 PDF icon DP_WASHIM_SR_US-31(1)_NOTIFICATION.pdf "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम 1966 च्या कलम 31 अंतर्गत मंजूर " दुसरा सुधारित img "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम)"
5 PDF icon DP_WASHIM_SR_US-31(1)_NOTIFICATION.pdf "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम 1966 च्या कलम 31 अंतर्गत मंजूर " दुसरा सुधारित img "वाशिमचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा (जि. वाशिम)"
6 PDF icon EP_WASHIM_2ND_R_NOTI_PART PLAN.pdf "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस (ईपी 1 ते ईपी 70) मंजूरीबाबत" दु.सु. img "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) जि.वाशिम."
7 PDF icon EP_WASHIM_2ND_R_NOTI_PART PLAN.pdf "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस (ईपी 1 ते ईपी 70) मंजूरीबाबत" दु.सु. img "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.)"
8 PDF icon EP_WASHIM_2ND_R_NOTI_PART PLAN.pdf "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस (ईपी 1 ते ईपी 70) मंजूरीबाबत" दु.सु img "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.)"
9 PDF icon EP_WASHIM_2ND_R_NOTI_PART PLAN.pdf "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस (ईपी 1 ते ईपी 70) मंजूरीबाबत" दु.सु. img "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम."
10 PDF icon EP_WASHIM_2ND_R_NOTI_PART PLAN.pdf "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस (ईपी 1 ते ईपी 70) मंजूरीबाबत" दु.सु img "पुनर्प्रसिध्द विकास योजना - वाशिम (दु.सु.) , जि.वाशिम."
11 विकास योजना रिसोड सुधारित ( मूळ+वाढीव क्षेत्र)भागशः imgविकास योजना रिसोड
12 विकास योजना मालेगांव मूळ / ३१(१) imgविकास योजना मालेगांव
13 विकास योजना मंगरुळ्पीर दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना मंगरुळ्पीर
14 विकास योजना कारन्जा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना कारन्जा
15 विकास योजना वाशिम दुसरी सुधारित (भागशः) imgविकास योजना वाशिम