सेवा हमी अधिनियम

Active forum topics

E.g., 06/17/2024
E.g., 06/17/2024

Right to Service Act

क्रमांक शीर्षक दिनांक आकार भाषा डाउनलोड
1 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,2015 24/08/2017 169.2 KB इंग्रजी PDF icon डाउनलोड
2 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,2015 नगर रचना संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील लोकसेवा, आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी,प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी कलम 3 नुसार सूचित करणेबाबत 23/07/2015 858.3 KB मराठी PDF icon डाउनलोड